hlavní strana

projektování

výstavba

vybavení schvalování zabezpečení     kontakt

terčová zařízení

vyhodnocovací zařízení

vybíjecí zařízení

terče

hlavní strana - vybavení střelnic - vyhodnocovací zařízení


vybavení střelnic

 

Dodáváme elektronická vyhodnocovací zařízení pro indikaci a detekci polohy zásahu v terči.

 

Kamerový systém indikace zásahu

Kamerový systém indikace zásahu sleduje terč na podélném pojezdu a zobrazuje jej na monitoru ve střeleckém boxu. Systém je řízen počítačem, který vyhodnocuje vzdálenost terče od kamery a transformuje obraz terče tak, aby byl vždy zobrazen na celém displeji monitoru.

Kamerový systém je možné instalovat pro 1 - 14 střeleckých stavů, přičemž jedna kamera může sledovat a vyhodnocovat současně dva sousední terče.

Informace z kamerového systému je možné přenášet pomocí sítě do libovolného dalšího místa v síti.

obraz pistolového terče

ve vzdálenosti 25 m

 

Kamerový systém indikace a vyhodnocení zásahu

Kamerový systém indikace a vyhodnocení zásahu sleduje terč v dané vzdálenosti a vyhodnocuje polohu zásahu v terči. Systém je řízen počítačem a výstupní informace je zobrazena na monitoru střelce, včetně souřadnic bodu zásahu (hodnoty zásahu - zpravidla 1 - 10).

Informace ze systému lze pomocí sítě přenášet do libovolného bodu. Je možné je archivovat v řídícím počítači střelnice. Řídící střelby pak může na svém monitoru sledovat libovolný terč zapojený do systému a může výsledky střelby prezentovat v digitální nebo papírové podobě.

 

 

V případě vašeho zájmu zkalkulujeme cenu přímo pro vaší střelnici

kontakt

 

 

doporučujeme:

 

 

 

dodavatel vrhaček asfaltových terčů

 

náš balistik